top of page

מושב כלכלי
מושבים זה השטח שלנו!

אנו מושב כלכלי

החברה הכלכלית של תנועת המושבים בישראל.

במאה שנות ההתיישבות המושבית, תרמנו רבות למשימות הלאומיות, ואנו נכונים לאתגרים העומדים בפתח. עתיד האגודות במושבים נשען על היכולת ליצור תשתיות לפיתוח המשק המשפחתי ומימוש זכויות הקניין של החברים בשילוב פיתוח עוגנים כלכליים, כאלו אשר יעניקו יציבות ועתיד לחברי המושב ויסייעו לדור ההמשך לשוב ולהמשיך במשקים. אנו בחברה הכלכלית מעניקים למושב את כל הנדרש על מנת להבטיח את עתידו. אנו מעניקים שירותי תכנון והסדרת המקרקעין למושב, מהווים זרוע כלכלית עבור המושב על מנת ליזום ולהקים מיזמים כלכליים, מקדמים פרויקטים לאנרגיה ירוקה, מלווים את בעלי הנחלות להסדרת נחלתם ומעניקים שירותים לחקלאים בתחום העו"ז.

מיזמים כלכליים באגודה

התמהיל התעסוקתי במושבים השתנה, האגודות מחפשות עוגנים כלכליים לחיזוק המושב והחברים, לצד החסמים בקידום עסקת תעסוקה במושבים פיתחנו בחברה יכולות הנשענות על צוות של אנשי מקצוע כלכלנים, אדריכלים, יועמ"שים אשר יקדמו עבור המושב מיזמים כלכליים ללא עלויות מצד המושב במודל הענקת אופציה.

מיזמים כלכליים.png
מלונאות.png

מלונאות‭ ‬וצמיחה‭ ‬כלכלית‭ ‬במושב

 

התיירות הכפרית בצמיחה והביקוש לחדרי לינה במלונות בכל רחבי הארץ  נמצא בשיאו, המדינה מעודדת ייזום מלונאי במושבים ע"י מסלולי תכנון ירוקים ומתן מענקים מיוחדים ליזמים. אנו במושב כלכלי יצרנו פעילות ייחודית וייעודית לתחום היזמות התיירותית במושבים.

התשתית‭ ‬התכנונית‭ ‬והקניינית‭ ‬במושב

 

הזכויות הקניינות שלנו במושבים שאובות מהחלטות רמ"י, על מנת לממש את הזכויות על האגודה לקדם תכניות לבניין עיר (תב"ע) התואמות את הזכויות החדשות ולהגיע לרישום גבולות החברים בלשכת המקרקעין ע"י תכנית לצרכי רישום (תצ"ר). צוותי החברה פועלים בכל הארץ ומקדמים עשרות תכניות מול המוסדות. לצוות יכולת טיפול מול חברי האגודה בשיתוף ציבורי, ישיבות פרטניות והגעה להסכמות זאת לצד יכולות קידום תוכניות בסיוע תנועת המושבים מול המוסדות.

תשתית יישור ימין.png
zarim.png

עובדים‭ ‬זרים‭ ‬לחקלאות

 

החקלאות‭ ‬לעולם‭ ‬הייתה‭ ‬ותהיה‭ ‬בליבה‭ ‬של‭ ‬ההתיישבות‭ ‬העובדת‭,‬ אנו‭ ‬מטפלים‭ ‬באמצעי‭ ‬הייצור‭ ‬של‭ ‬החקלאות‭ ‬בדגש‭ ‬על‭ ‬תחום‭ ‬העובדים‭ ‬הזרים‭. ‬בשיתוף‭ ‬עם‭ ‬ארגון‭ ‬מגדלי‭ ‬ירקות‭,‬ הקמנו‭ ‬חברה‭ ‬ייחודית‭ ‬לפעילות‭ ‬זו‭ ‬‮–‬‭ "‬מבט‭ ‬מושבים‭ ‬‮–‬‭ ‬עובדים‭ ‬זרים"‭.‬ החברה‭ ‬מעניקה‭ ‬שירות‭ ‬למאות‭ ‬מעסיקים ‭)‬חברי‭ ‬מושבים‭,‬ קיבוצים‭,‬ חקלאיים‭ ‬פרטיים) המעסיקים‭ ‬כ-3,500‭ ‬ עובדים‭ ‬בחקלאות‭.‬ החברה‭ ‬נבדלת‭ ‬מחברות‭ ‬כ‭"‬א‭ ‬המצויות‭ ‬בשוק‭ ‬באיכות‭ ‬השירות‭ ‬לחקלאי‭ ‬ובעלותו‭ ‬של‭ ‬שירות‭ ‬זה‭.‬ החקלאי‭ ‬הוא‭ ‬הלקוח‭,‬ ואנו‭ ‬מחויבים‭ ‬לתת‭ ‬לו‭ ‬את‭ ‬השירות‭ ‬האמין‭ ‬והיעיל‭,‬ ע‭"‬מ‭ ‬שיקיים‭ ‬את‭ ‬משקו‭ ‬בהצלחה‭ ‬ושמשאב‭ ‬כ‭"‬א‭, ‬העובד‭ ‬הזר‭,‬ יהיה‭ ‬מנוף‭ ‬עבור‭ ‬המשק‭ ‬החקלאי‭ ‬ולא‭ ‬חסם‭.‬

bottom of page