top of page

מיזמים כלכליים באגודה

המיזם‭ ‬הכלכלי‭ ‬הוא‭ ‬העוגן‭ ‬לאיתנות‭ ‬האגודה‭, ‬במושב‭ ‬כלכלי‭ ‬פיתחנו‭ ‬יכולות‭ ‬הנשענות‭ ‬על‭ ‬צוות‭ ‬של‭ ‬אנשי‭ ‬מקצוע‭ ‬כלכלנים‭, ‬אדריכלים‭, ‬יועמ‭"‬שים‭ ‬אשר‭ ‬יקדמו‭ ‬עבור‭ ‬המושב‭ ‬מיזמים‭ ‬כלכליים‭ ‬מניבים‭.‬

01

ליווי‭ ‬כלכלי‭ ‬

ליווי‭ ‬המושב‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬אנשי‭ ‬מקצוע‭ ‬מול‭ ‬יזמים‭ ‬לביצוע‭ ‬מכרז‭ ‬או‭ ‬מו‭"‬מ‭ ‬עסקי‭ ‬מקצועי

02

דיור‭ ‬מוגן

פיתוח מוצר ייחודי לקידום מיזמי דיור מוגן במרחב הכפרי

03

מיזם‭ ‬כלכלי

ביצוע‭ ‬תכנון‭ ‬וקידום‭ ‬בפועל‭ ‬למיזם‭ ‬כלכלי‭ ‬מניב‭ ‬במנגנון ללא עלות למושב

למה דווקא מושב כלכלי

כח מול היזמים

moshavArtboard-1-copy-2.png

צוות מומחים

moshavArtboard-1-copy.png

ללא עלות מהמושב

moshavArtboard-1.png
bottom of page