top of page
images-1920-nahala.jpg

המרכז
להסדרת הנחלה

החל‭ ‬מאפריל‭ ‬2018‭ ‬בעלי‭ ‬נחלות‭ ‬ברחבי‭ ‬הארץ‭ ‬נכנסים‭ ‬להחלטת‭ ‬רמ‭"‬י‭ ‬לזכויות‭ ‬החדשות‭ ‬ועוברים‭ ‬לחוזה‭ ‬ישיר‭. ‬בשיתוף‭ ‬ברית‭ ‬פיקוח‭ ‬הקמנו‭ ‬את‭ ‬מבט‭ ‬מושבים‭ ‬אשר‭ ‬בנתה‭ ‬מרכז‭ ‬ייעודי‭ ‬הפועל‭ ‬בכל‭ ‬הארץ‭ ‬ומלווה‭ ‬בעלי‭ ‬נחלות‭ ‬באופן‭ ‬פרטני‭ ‬לרכישת‭ ‬הזכויות‭ ‬החדשות‭ ‬וקבלת‭ ‬חוזה‭ ‬ישיר‭ ‬מול‭ ‬רמ‭"‬י‭ ‬על‭ ‬חלקה‭ ‬א‭.׳‬

01

כניסה‭ ‬להחלטה‭ ‬לזכויות‭ ‬החדשות‭ ‬בנחלה

04

העברה‭ ‬בין‭ ‬דורית

02

הוון הנחלה

05

שמאות

03

פיצול‭ ‬מגרש‭ ‬מנחלה

06

ייעוץ‭ ‬כלכלי

למה דווקא מושב כלכלי

moshavArtboard-1-copy-5_3.png

הנחלה היא הנכס
הכי יקר שלנו

moshavArtboard-1-copy-5_2.png

מבית תנועת המושבים וברית פיקוח

moshavArtboard-1-copy-5_1.png

החברה הגדולה
בתחום

bottom of page